Ännu flexiblare och bättre!
Med I-D-S (Integrerat Digitalt Styrsystem) och våra nya, tysta kammarfläktar siktar Weland Luftbehandling nu ännu högre. Aldrig tidigare har den prismedvetne fått så mycket för pengarna! Det nya styrsystemet I-D-S är ett digitalt, moduluppbyggt styrsystem, sammanknutet med ett digitalt BUS-system. En stor mängd funktioner, som vanligtvis kostar åtskilliga tusenlappar med konventionell styrutrustning, är standard med I-D-S redan från början.

Ett litet axplock:
• Konstant luftflödesreglering,
• Inbyggda temperatur och luftflödesgivare
• Filterövervakning med flödeskompensering
• konstant tryckreglering eller annan
påverkan från externa givare via 0-10V
ingångar,
• Utekompensering
• Sommarnattkyla
och mycket mer.

Alla värden läses av och ställs in i en löstagbar handdosa som placeras i anknytning till aggregatet eller flyttas ut i byggnaden.
Att sedan stora, skrymmande apparatskåp är ett minne blott gör bara det hela ännu bättre! Med frekvensstyrda kammarfläktar slipper man bekymra sig över besvärliga kanalsystem, i trånga utrymmen, vilket annars kan förstöra en konventionell radialfläkts arbetspunkt och försämra verkningsgraden väsentligt.

Våra nya kammarfläktar typ C är betydligt tystare och effektivare än tidigare kammarfläktar. Högre effekttäthet innebär att samma driftspunkt uppnås vid ett lägre varvtal och ljudalstringen blir ca. 5dB lägre än tidigare!
(3dB är en halvering av ljudet…) Verkningsgraden är högre i ett större intervall, detta främst tack vare en roterande diffusor. Med
detta menas att fläkthjulets utlopp har en större diameter och därmed större utloppsarea än skovlarnas ytterdiameter.

Vill man sedan komplettera med LONkommunikation eller med SMS-modul som ringer upp din telefon vid larm, går det alldeles utmärkt att komplettera med dessa funktioner även i efterhand tack vare den själv-konfigurerande ABC-Bussen.

Stabil uppbyggnad! Kvalitet! Welair-aggregaten är uppbyggda på ett rejält ramverk av aluminium och har ett hölje
bestående av Aluzink-plåt alternativt laminerad stålplåt med 50mm brandhärdig stenullsisolering. Inspektionsluckorna har justerbara gångjärn och kraftiga, låsbara handtag. Beståndsdelarna i ett Welair-aggregat håller alltid högsta kvalitet och kommer naturligtvis från ledande tillverkare som fortlöpande satsar på produktutveckling, ofta i nära samarbete med Weland Luftbehandling.

Vår miljö är bland det viktigaste vi har och Weland Luftbehandling använder i största möjliga mån miljövänliga och återvinningsbara produkter i såväl produkter som produktionen. Weland Luftbehandling har ett certifierat miljöledningssystem och fortbildar löpande alla sina medarbetare för ett allmänt miljötänkande.

Tack vare de stabila aluminiumprofilerna har sammanfogningen av delade aggregat blivit till en barnlek! Genom att enkelt sätta de medföljande klamren i invändiga spår och sedan dra åt skruvarna får man en stabil och tät uppställning. Det finns ett Welair-aggregat för varje behov! Ur produktprogrammet kan nämnas; rumsaggregat skåpaggregat (med alla anslutningar uppåt), undertaks-aggregat och konventionella luftbehandlingsaggregat upp till en luftmängd av 8.000 l/s

Kreditvärdighet utöver det vanliga!

Weland Luftbehandling AB har tilldelats det åtråvärda trippel-A diplomet för högsta kreditvärdighet enligt D&B’s (Dun & Bradstreet) kreditratingsystem. Av landets 259.494 aktiebolag har endast drygt 4 procent, eller 11.541 bolag, den ekonomiska stabilitet som krävs för att nå upp till de höga kraven i D&B’s rating som bygger på över 2000 beslutsregler.

Att Weland Luftbehandling AB tillhör denna exklusiva skara visar att vi är en säker samarbetspartner att lita på, idag och i framtden. I Welair-serien kan de flesta på marknaden förekommande funktioner kombineras; värme, kyla, olika spjällfunktioner, befuktning, återvinning mm. mm.