IDS – Ännu flexiblare och bättre!
Med IDS (Integrerat Digitalt Styrsystem) och våra nya, tysta kammarfläktar siktar Weland Luftbehandling nu ännu högre. Aldrig tidigare har den prismedvetne fått så mycket för pengarna!

Det nya styrsystemet IDS är ett digitalt, moduluppbyggt styrsystem, sammanknutet med ett digitalt BUS-system. En stor mängd funktioner, som vanligtvis kostar åtskilliga tusen-lappar med konventionell styrutrustning, är standard med IDS redan från början. Ett litet axplock; Konstant luftflödesreglering, Inbyggda temperatur och luftflödesgivare, filterövervakning med flödeskompencering, konstant tryckreglering eller annan påverkan från externa givare via 0-10V ingångar, utekompencering, sommarnattkyla och mycket mer. Alla värden läses av och ställs in i en löstagbar hand-dosa som placeras i anknytning till aggregatet eller flyttas ut i byggnaden. Att sedan stora, skrymmande apparatskåp är ett minne blott gör bara det hela ännu bättre!

Med frekvensstyrda kammarfläktar slipper man bekymra sig över besvärliga kanalsystem i trånga utrymmen vilket annars kan förstöra en konventionell radialfläkts arbetspunkt och försämra verkningsgraden väsentligt.Våra nya kammarfläktar typ C är betydligt tystare och effektivare än tidigare kammarfläktar. Högre effekttäthet innebär att samma driftspunkt uppnås vid ett lägre varvtal och ljudalstringen blir ca. 5dB lägre än tidigare! (3dB är en halvering av ljudet…) Verkningsgraden är högre i ett större intervall, detta främst tack vare en roterande diffusor. Med detta menas att fläkthjulets utlopp har en större diameter och därmed större utloppsarea än skovlarnas ytterdiameter.