Inomhusaggregat
Aggregat / aggregatdelar intransporteras om möjligt med obruten emballage.
Samtliga lyftmedel anbringas så att aggregatets tyngd vilar på emballagepall alternativt aggregatfötter.
Aggregathöljets konstruktion garanterar ej bibehållen balans på ingående komponenter vid annat handhavandesätt.
Aggregatet uppställes på plant, eventuellt avvibrerat, underlag och kanalerna avlastas innan de anslutes mot aggregatet.
Aggregatet skyddas under byggtiden mot damm och fukt med stängda inspektionsluckor.

Utomhusaggregat

Samtliga lyfthjälpmedel anbringas så att aggregatets tyngd vilar på emballagepall alternativt aggregatfötter.Som hjälpmedel vid lyft av stora aggregat kan stänger anbringas genom aggregatets balkram. (Lyftstängerna ingår ej i leveransen).Aggregathöljets konstruktion garanterar ej bibehållen balans på ingående komponenter vid annat handhavandesätt.Aggregatet uppställes på plant, eventuellt avvibrerat underlag. Kanalerna avlastas innan de anslutes mot aggregatet.Vid montage mot Welands fundamentram för takaggregat med till och frånluftsanslutningar riktade nedåt måste kanalanslutningar med klämstosar monteras innan aggregatet ställs på plats.Medföljande avluftshuv för riktning av avluften monteras.

Montage 3-delat hölje
Efter uppställning sammanfogas aggregatdelarna med medföljande skruv M8 x 130.
För att underlätta montaget kan fläktpaketen dras ut på glidskenorna.

OBS! OBS! OBS!
Elanslutning samt inkoppling av köldmedie får endast utföras av behörig installatör.