Weland Luftbehandling AB hade sitt huvudkontor samt tillverkning i Nyland, Kramfors kommun, mitt i det natursköna Höga Kusten området.

Deras affärsidé var att som oberoende och fristående leverantör kunna erbjuda marknaden högkvalitativa produkter samt kundanpassade systemlösningar.

Weland Luftbehandling AB hade en fortlöpande produktutveckling där energi och miljö likväl som ekonomi och kvalitet prioriteras högt. Den egna datoriserade testanläggningen användes vid utprovning av nya komponenter samt för att verifiera teoretiska beräkningar genom tuffa tester i realistiska förhållanden under lång tid.

En mycket viktig punkt vid val av luftbehandlingsaggregat är låg livscykelkostnad (LCC). Energisnåla lösningar med hög totalverkningsgrad och låga underhållskostnader hade länge varit standard i luftbehandlingsaggregat från Weland Luftbehandling.

Innan leverans av färdig produkt utfördes noggrann, dokumenterad funktionsprovning. Samtliga leveranser förseddes med individuellt anpassad drift och skötselinstruktion innehållande utförliga instruktioner beträffande intransport, montage, igångkörning samt underhåll.

Weland Luftbehandling AB var ett helägt dotterbolag till WELAND AB och ingick därmed i en stark företagsgrupp som i huvudsak utvecklar, producerar och levererar produkter till byggsektorn.

WELAND-gruppens verksamhet var i huvudsak förlagd till Skandinavien och har, förutom i Sverige, egna bolag i Danmark, Norge, Finland, England, Tyskland och Polen.